Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
 

Μάθετε αν το Νέο ΕΣΠΑ αφορά και εσάς!

/ Εύκολη online υποβολή αιτήσεων για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ!
 
 
 
         

Η ALMA&Partners είναι η πρώτη εταιρία Συμβούλων στην Ελλάδα που δημιουργεί ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης επιλεξιμότητας επενδυτών που θέλουν να αξιοποιήσουν το ΕΣΠΑ καθώς και μία ηλεκτρονική καινοτομική υπηρεσία που αφορά την σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητάς τους online, χωρίς την ανάγκη χρονοβόρων και κοστοβόρων συναντήσεων και για τις δύο πλευρές.

Για πρώτη φορά, μάθετε άμεσα και εύκολα, εάν μπορείτε να αξιοποιήσετε κάποιο από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ! 

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας πρώτοι στέλνοντας μας email στο info@almaandpartners.com